Koninklijke Voetbal Vereniging Zwaluw DIEPENBEEK

KVVZ logo

Deze pagina werd
234451 keer
bekeken sinds
11 juni 2014!

 • Sociale rol:

  Alle kinderen van Diepenbeek, en ev. omliggende gemeenten, die willen voetballen, moeten dit kunnen bij onze club; d.w.z.: indien de clubstructuur het toelaat, worden er geen exclusieven gesteld w.b. inschrijvingen.

  Dit houdt in dat de club een regelmatige opvang onder begeleiding en toezicht zal voorzien voor w.b. trainingen en wedstrijden, en dat alle spelers, die aan alle voorwaarden voldoen, minstens de helft van de wedstrijdduur spelen.
  Deze voorwaarden houden o.a. in dat het lidgeld volledig betaald is, dat de speler regelmatig de trainingen bijwoont, dat de speler niet sportief of disciplinair geschorst is en dat men zich gedraagt naar de directieven van trainers, coördinatoren en bestuursleden, en naar het huishoudelijk reglement van de club.
  Dit geldt ook voor de familieleden van de spelers; de club heeft het recht om spelers/ouders te weigeren, die in het verleden op een flagrante wijze niet aan deze voorwaarden hebben voldaan. Spelers, die gekwetst zijn en waarbij een ongevalaangifte werd ingediend, zijn slechts speelgerechtigd na een genezingsverklaring door de arts. Bij lichte kwetsuren beslist de trainer over de inzetbaarheid van de speler.

 • Educatieve rol:

  De club zal zorgen voor goede trainers en begeleiders van de ploegen, die ook oog hebben voor de opvoeding van de kinderen en hen in die zin zullen begeleiden en zonodig bijsturen; het is echter niet de plicht van de club om de opvoedingkundige taken van de ouders of van de school over te nemen.

  Voorbeelden:

  • leren spelen en werken in groep
  • leren omgaan met winst en verlies
  • respecteren van tegenstanders, scheidsrechters, …
  • ordelijkheid in de kleedkamers
  • leren omgaan op een beleefde wijze met trainers, coördinatoren, bestuursleden
  • respect opbrengen voor de club en de eigendommen van de club

 • Sportieve rol:

  De club wil een voetbalopleiding geven aan de kinderen, en zal hierbij zoveel mogelijk rekening houden met de individuele mogelijkheden en talenten van de kinderen. d.w.z dat de club competente trainers zal ter beschikking stellen, die capabel zijn om te voorzien in training en wedstrijdbegeleiding, aangepast aan de leeftijd en het sportief niveau van de ploeg.
  Er zal getracht worden om voor elke leeftijdscategorie de vooropgestelde sportieve eindtermen, afhankelijk van het sportief niveau van de ploeg, te bereiken.
  De club stelt zich tot doel om een goed evenwicht te vinden bij het vervullen van bovenstaande taken; hierbij zal steeds het clubbelang primeren boven het ploegbelang, dit laatste primeert op het individueel belang.

 • Informatieve rol:

  De club zal de nodige informatiekanalen voorzien om zowel intern als extern de nodige informatie te verspreiden naar de belanghebbenden.


terug naar begin vorige volgende