Koninklijke Voetbal Vereniging Zwaluw DIEPENBEEK

KVVZ logo

Deze pagina werd
234460 keer
bekeken sinds
11 juni 2014!

Sportongeval


Contactpersoon:

JOS ALBERGHS
Nachtegaalstraat 16 ( afgesloten straat Links bij buitenrijden wasserijstraat circa 300m wandelen)
3590 Diepenbeek
0486-831401
alberghs@telenet.be

EHBO bij sportletsels (pdf bestand)

Het reglement van de KBVB (pdf bestand)

 

Ongevalaangifte


Sportongevallen zijn niet uit te sluiten. Hiertoe is de speler verzekerd via het FSF (Federaal Solidariteitsfonds) van de KBVB. Bij sportongeval of kwetsuur vraagt U aan de trainer of afgevaardigde een formulier voor een ongevalaangifte. Deze zijn op alle locaties beschikbaar.
U laat dit formulier invullen door de behandelende geneesheer; op de achterzijde vult U in: uw naam – uw adres – datum en uur van ongeval – plaats van het ongeval – omstandigheden (training, wedstrijd…)
U brengt dit ingevulde formulier ten laatste één week na het ongeval binnen bij de contactpersoon van de club, die het dan doorstuurt naar het FSF.
Indien uw dossier wordt aanvaard, ontvangt U via de verantwoordelijke een formulier “attest van genezing”. Dit attest moet ingevuld worden door de behandelende geneesheer bij volledige genezing
Breng dit ingevuld formulier, samen met de ongevalstaat van het ziekenfonds (betalingsbewijzen van remgelden), originele ziekenhuisfacturen (geen copies !), e.d., terug binnen bij de contactpersoon, die het doorstuurt naar het FSF. (ongevalstaat en ziekenhuisfacturen kunnen ook nog later binnen gebracht worden.)
Let wel: extra kine-behandeling moet voor de genezingsverklaring worden aangevraagd via de verantwoordelijke.
Voor elk dossier wordt een vrijstelling (Vrijstelling FSF-dossier (Art. 6 regl. FSF) ingehouden door de KBVB. Het resterende bedrag wordt U overgemaakt via de contactpersoon.
Artikel 16.2 van het reglement van het Federaal Solidariteitsfonds: Wij herinneren eraan dat de verjaring intreedt één jaar na de datum van de ontvangst van de ongevalsaangifte of van het laatste document in het dossier.
Hou er rekening mee dat de speler niet verzekerd is zolang het dossier van een ongevalaangifte loopt, d.w.z. tot het “attest van genezing” bij KBVB is toegekomen !


terug naar begin vorige volgende